VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Noviny Českého červeného kříže

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci místních skupin, Oblastních spolků ČČK a společnosti ČČK.


Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.


Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:

Zdena Kmoníčková, Sekretariát Úřadu ČČK Praha.


Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší)


Poslední vydané číslo:

ikona dokumentu PDF Noviny Českého červeného kříže č. 1/2017

Stručný obsah:

- 1977-2017: Co přinesly Dodatkové protokoly k Ž.úmluvám?
- Plakety Dar krve - dar života předány
- Telegraficky ze světa Červeného kříže
- Okénko do DOL v Bukovanech
- Nový Domov se zvláštním režimem OS ČČK Děčín
- Oceňování dárců krve - Kroměříž, Prachatice
- Podzimní pobyt v Luhačovicích
- President ČČK v Litoměřicích
- Akční školení HJ ČČK
- ...


Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.

Titulní stránka Novin Českého červeného kříže
Titulní stránka Novin Českého červeného kříže