VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Noviny Českého červeného kříže

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci místních skupin, Oblastních spolků ČČK a společnosti ČČK, přinášejí informace z Mezinárodního ČK.


Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.


Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:

Zdena Kmoníčková, Sekretariát Úřadu ČČK Praha.


Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší)


Poslední vydané číslo:

ikona dokumentu PDF Noviny Českého červeného kříže č. 3/2017

Stručný obsah:

- Světový den Červeného kříže v Senátu
- Odešel MUDr. Miloslav Hlach
- 14.červen - Světový den dárců krve
- Zlaté kříže ČČK předány v Praze a Hradci Králové
- Telegraficky ze světa Červeného kříže
- Studium pro asistenty pedagoga
- Okénko do DOL v Bukovanech
- Dětské dopravní hřiště v Kroměříži
- Den záchranářů Ústeckého kraje 2017
- Studentské Krvebraní
- Z činnosti MS ČČK Novosedlice, Dubí a Proboštov
- Volební Shromáždění delegátů ČČK
- a dalšíTitulní stránka Novin Českého červeného kříže
Titulní stránka Novin Českého červeného kříže


Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.