VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Zdravotní péče v nebezpečí

Poskytování zdravotní péče je jedním z klíčových předpokladů lidské existence a současně jedním z těch, které se během válek či jiných násilností dostávají do ohrožení. Současně je právo na poskytnutí odpovídajícího ošetření jedním ze základním ustanovení mezinárodního práva.


Červený kříž se před jeden a půl stoletím zrodil na bitevním poli z potřeby pomáhat raněným a nemocným. Je proto logické, že se poskytováním zdravotní péče v mimořádných situacích včetně válek a ozbrojených střetů zabývá, ale také, že sleduje, jak jsou pravidla, stanovená všemi národy, dodržována.


Shrnutí a statistický rozbor 655 násilných událostí proti zdravotníkům či nemocným, při nichž bylo zasaženo 2.374 lidí, z nichž 733 zemřelo, událostí minulých dvou a půl let je obsahem studie Mezinárodního výboru Červeného kříže Health Care in Danger, s podtitulem Násilí proti zdravotní péči musí skončit, která vyšla 10.8.2011


.