VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Zastavte násilí. Chraňte zdravotní péči!

S provoláním pod tímto názvem se obrátil MVČK, MFČK&ČP, Světová zdravotnická organizace a další organizace, které jsou partnery projektu Zdravotní péče v nebezpečí, na státy a další aktéry. Týká se ochrany zdravotníků, zdravotnických zařízení, pacientů a práva na zdravotní péči v místech válek.


MVČK zaznamenává řadu incidentů - jen za léta 2012-2014 celkem 2.938 útoků na zdravotníky či zdrav. zařízení. Dopad tohoto počtu útoků je ale mnohem větší - ohrožení či smrt zdravotníků může vyvolat nedostupnost zdravotníků a tím nekolikanásobek dalších postižených osob... Navíc se jedná o země, kde je systém zdravotní péče i tak velmi křehký.


Prohlášení, které následuje krátce po společném prohlášení generálního tajemníka OSN a prezidenta Mezinárodního výboru Červeného kříže, obsahuje konkrétní doporučení adresátům, které směřuje k naplnění jejich stávajících závazků podle mezinárodního humanitárního práva, které ukládá za všech okolností respektovat a chránit zdravotnický personál a zdravotnická zařízení a dále též zajistit, že se zdravotní péče dostane těm, kteří ji poskytují.Každé jednání nebo opomenutí, jehož následkem dojde ohrožení nebo poškození chráněných osob nebo objektů, představuje závažné porušení mezinárodního práva a musí být řádně vyšetřeno a odsouzeno.


Ikona dokumentu PDF Text prohlášení „Zastavte násilí, chraňte zdravotní péči“


Výběr z prohlášení


Vyzýváme státy, aby:

 • » maximalizovaly snahu o vyšetřování útoků proti zdravotnickému personálu, zařízením a transportům, které porušují mezinárodní právo, včetně mezinárodního humanitárního práva, a aby takové útoky odsoudily
 • » prověřily národní legislativu a její provádění a zajistily tak její soulad s jejich závazky z mezinárodního práva, včetně mezinárodního humanitárního práva,
 • » zajistily výcvik ozbrojených složek tak, aby znaly, dodržovaly a respektovaly aplikovatelný právní rámec ochrany zdravotní péče stejně jako etické povinnosti zdravotnických pracovníků
 • » ve spolupráci se zdravotnickými a humanitárními organizacemi zajistily zvláštní výcvik zdravotnických pracovníků, aby znali a aplikovali své právní a etické povinnosti a podporovali jejich dodržování
 • » aktivně zvyšovaly v ozbrojených silách i mezi veškerým obyvatelstvem povědomí o správném používání ochranných znaků červeného kříže/červeného půlměsíce/červeného krystalu
 • » využily příležitosti nadcházející Mezinárodní konference Červeného Kříže a Červeného Půlměsíce k dalšímu potvrzení svých závazků, uplatnění doporučení a provedení opatření na ochranu zdravotní péče za ozbrojeného konfliktu a jiných mimořádných situací a zvážily předložení čestných závazků v této oblasti

Vyzýváme ozbrojené síly států, aby:

 • » za všech okolností, zvláště za ozbrojeného konfliktu nebo jiných mimořádných situací, respektovaly zdravotnické pracovníky, zdravotnická zařízení a transport a umožňovaly pacientům přístup k odpovídající zdravotní péči, bez ohledu na jejich příslušnost
 • » přehodnotily pravidla nasazení, operační praxi a postupy tak, aby obsahovaly doporučení a opatření na ochranu poskytování zdravotní péče a aby byl zajištěn tomu adekvátní výcvik vojenského personálu

Vyzýváme všechny nestátní aktéry, aby:

 • » za všech okolností, zvláště za ozbrojeného konfliktu nebo jiných mimořádných situací, respektovaly zdravotnické pracovníky, zdravotnická zařízení a transport a umožňovaly pacientům přístup k odpovídající zdravotní péči, bez ohledu na jejich příslušnost

Podporujeme mezinárodní a národní humanitární a zdravotnické organizace, aby:

 • » i nadále prosazovaly zásadovou humanitární činnost, respektování ‘Etických principů zdravotní péče za ozbrojeného konfliktu a jiných mimořádných situací’ přijatých civilními a vojenskými zdravotnickými organizacemi v červnu 2015 a ochranu pacientů, zdravotnického personálu, zařízení a zdravotnické přepravy během ozbrojených konfliktů a jiných mimořádných situací; dále aby se připojily k těmto snahám nebo zahájily vlastní projekty v této oblasti
 • » zajistily, že v jimi provozovaných zdravotnických zařízeních jsou aplikována všechna nezbytná opatření k omezení nebezpečí násilí.

Ikona dokumentu PDF Plný text prohlášení

Ikona dokumentu PDF Signatáři prohlášení

Sdílet na Facebooku