VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Darování krve a krevní plazmy jako překážka v práci

Často se setkáváme s otázkou, jaká jsou pravidla pro uvolňování dárců krve a jejích složek ze zaměstnání. Zákoník práce i Zákon o služebním poměru respektují celospolečenský význam dárcovství krve a umožňují, aby byly odběry prováděny v pracovní době (době služby), přesněji vzato, aby dárci krve bylo poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy na cestu k odběru, odběr samotný i zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby (doby služby).


S uvolňováním dárců krve jsou někdy spojena nedorozumění a otázky – zejména jak a kdy má dárce o plánovaném odběru krve či její složky uvědomit zaměstnavatele i jaké jsou v těchto případech povinnosti zaměstnavatele vůči dárci. Kromě taktu je pro vyřešení těchto otázek nutným předpokladem znalost příslušných právních předpisů.


Právě těmto otázkám i otázkám souvisejícím (např. mají nárok na volno dárci krevní plazmy pobírající finanční náhrady?) se věnuje výkladový článek Darování krve a krevní plazmy jako překážka v práci z pohledu zákoníku práce publikovaný v časopise Práce a mzda, ročník 2018, č.2.


Obsah článku:


Celý článek je k dipozici zde.


Děkujeme autorce a nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s, za bezplatné zpřístupnění uvedeného článku.