VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Historie Československého červeného kříže a Českého červeného kříže

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce bylo založeno v r. 1863 O historii ČK&ČP se dočtete v některé z našich publikací.


Historie ČČK sahá až do roku 1868, kdy byl založen "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", jako třináctá národní společnost Červeného kříže na světě.

Na našich stránkách Vám přinášíme krátký přehled o historii Československého i Českého červeného kříže, a to od jeho vzniku až po současnost.


Historii jsme rozčlenili na 5 částí:


1868 - 1919
vznik ČSČK a co mu předcházelo
1919 - 1939
činnost ČSČK mezi dvěma světovými válkami
1939 - 1945
co se dělo s ČSČK za okupace
1945-1989
aktivity ČSČK po druhé světové válce
1989 - současnost
vývoj ČSČK po sametové revoluci, vznik ČČK


Důležité letopočty z historie červeného kříže

V roce 2019 jsme si připomněli 100. výročí založení Československého červeného kříže. Při této příležitosti byla také vydána nová publikace o jeho historii Století s Červeným křížem.