VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Historie Československého červeného kříže a Českého červeného kříže

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce bylo založeno v r. 1863 O historii ČK&ČP se dočtete v některé z našich publikací.


Historie ČČK sahá až do roku 1868, kdy byl založen "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", jako třináctá národní společnost Červeného kříže na světě.


Na této stránce naleznete krátký přehled o historii Československého i Českého červeného kříže, a to od jeho vzniku až po současnost. Rozdělili jsme ji na 5 období :

1868 - 1919
vznik ČSČK a co mu předcházelo
1919 - 1939
činnost ČSČK mezi dvěma světovými válkami
1939 - 1945
co se dělo s ČSČK za okupace
1945-1989
aktivity ČSČK po druhé světové válce
1989 - současnost
vývoj ČSČK po sametové revoluci, vznik ČČK

Úplnější přehled o historii ČČK a ČSČK najdete v naší publikaci Století s Červeným křížem vydané v r. 2019 u příležitosti 100. výročí založení ČSČK.

Historie