VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Kolektivní členové Českého červeného kříže

Kolektivním členem ČČK může být právnická osoba, která:

  • ».má sídlo v České republice,
  • ».ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK,
  • ».aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplnění prostřednictvím některé součásti ČČK.

Kolektivní členství v ČČK je upraveno stanovami ČČK.


Český červený kříž má v současné době sedm kolektivních členů (v případě Horské služby ČR je členem o.p.s. i o.s.):


logovzs.gif (5K) Vodní záchranná služba
logohs.gif (7K) Horská služba