VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Kvíz ze základů mezinárodního humanitárního práva

1. Tzv. "zásada rozlišování" znamená:

 • ».při útoku je vždy třeba rozlišovat mezi příslušníky vlastních ozbrojených sil a vojáky nepřítele
 • ».při útoku je vždy třeba rozlišovat mezi objekty a osobami vojenskými a civilními
 • ».při ošetřování raněných je třeba rozlišovat mezi raněnými civilisty a raněnými vojáky

2. Útok na civilní osoby neúčastnící se boje:

 • ».je přípustný jen tehdy, bylo-li včas před útokem učiněno varování
 • ».je bezvýhradně nepřípustný
 • ».je přípustný jen jako odveta, postupuje-li tak přes varování druhá strana

3. Útok na muniční továrnu:

 • ».je nepřípustný, pracují-li v ní civilní zaměstnanci
 • ».je přípustný jen tehdy, pracují-li v ní výhradně příslušníci ozbrojených sil
 • ».je přípustný i pracují-li v ní civilní zaměstnanci, ale v mimopracovní době

4. Útok na školící a rekreační středisko armády v týlu nepřítele:

 • ».je teroristickým činem, protože vojáci ve středisku se neúčastní útoku
 • ».je zcela legální
 • ».byl by legální jen tehdy, pokud by vojáci ve středisku byli ozbrojeni

5. Zdravotnický pracovník označený červeným křížem v době konfliktu:

 • ».nesmí být ozbrojen
 • ».může být ozbrojen, ale smí zbraň použít jen k sebeobraně či obraně raněných, musí si sejmout označení červeného kříže
 • ».může být ozbrojen, ale zbraň může užít jen k sebeobraně nebo obraně raněných

6. Civilní osoba, která se aktivně účastní boje:

 • ».je od toho okamžiku legitimním cílem útoku
 • ».může být zadržena, ale bez ohrožení jejího života
 • ».je legitimním cílem útoku, ale jen po dobu přímé účasti v bojové akci

7. Osoba, která spolupracuje s hnutím odboje proti okupaci:

 • ».nesmí být za svou činnost stíhána soudem nepřítele
 • ».může být za svou činnost stíhána soudem nepřítele
 • ».může být deportována z okupovaného území

8. Při plánování a provádění bojové činnosti zvolí velitel postup, který:

 • ».přinese nejmenší možné ztráty v řadách jeho jednotky
 • ».způsobí nejmenší možné ztráty na civilních objektech a osobách
 • ».vyžaduje nejmenší možnou spotřebu munice

9. Má zadržený voják země, která vede útočnou válku, nárok na status válečného zajatce?

 • ».ano, má nárok, po ukončení bojů musí být propuštěn zpět do vlasti
 • ».ne, nemá nárok na status válečného zajatce
 • ».má nárok, po ukončení bojů bude propuštěn po té, co uhradí nebo odpracuje podíl na škodách válkou vzniklých

10. Zadržený bojovník, který odmítne sdělit při výslechu informace vojenského charakteru:

 • ».ztrácí nárok na komunikaci se svými blízkými
 • ».nesmí být nijak postižen
 • ».vystavuje se nebezpečí, že se nebude moci volně pohybovat po zajateckém táboře