Šíření mezinárodního humanitárního práva

ČČK se zabývá šířením mezinárodního humanitárního práva. U zrodu jeho soudobé podoby stál r.1864 Mezinárodní výbor Červeného kříže.


Mezinárodní humanitární právo*) - MHP - reguluje ozbrojené konflikty s cílem je maximálně humanizovat. MHP je souborem norem mezinárodního práva upravujících způsob vedení ozbrojených konfliktů za účelem zmírnění lidského utrpení způsobeného ozbrojeným konfliktem a poskytnutí ochrany vybraným skupinám osob v době ozbrojeného konfliktu, a to především těm, které se přímo neúčastní boje nebo z něj byly vyřazeny (v důsledku nemoci, zranění či zajetí).


Základním kodexem norem mezinárodního humanitárního práva jsou Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů (z r.1949) a jejich dodatkové protokoly (z r.1977 a 2005). Smluvními stranami Ženevských úmluv jsou všechny suverenní státy světa.


Seznámit se s MHP můžete na několika úrovních. Možné pořadí je následující:


Prezentace MHP
» zvětšit prezentaci

Video Mezinárodní humanitární právo v kostce

Dále by Vás mohlo zajímat:


Kursy humanitárního práva

ČČK pořádá sám nebo ve spolupráci s dalšími subjekty různé typy kurzů a školení v mezinárodním humanitárním právu:


» Základy mezinárodního humanitárního práva

Vzdělávací program se zaměřením na šíření mezinárodního humanitárního práva pořádaný Úřadem ČČK podle akreditace MŠMT č.j. 28292/2017-2-1062


Kurs v rozsahu 25 hodin je určen pedagogickým pracovníkům (zejm. učitelům základních a středních škol v rámci DVPP) a ostatním zájemcům z řad zdravotníků, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, HZS ČR, veřejnosti, žurnalistů, HZS, ČČK a dalším.Přihlášení a další informace: Úřad ČČK Praha, Rozdělovská 63, 169 00 Praha 6, tel. 251 104 130, e-mail: kurs.mhp@cervenykriz.eu.


» Úvod do mezinárodního humanitárního práva

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky pořádaný prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání podle akreditace MŠMT č.j. 542/2019-1-108


Kurs v rozsahu 8 hodin je určen pedagogickým pracovníkům v rámci DVPP, zejm. učitelům základních a středních škol.


  • » Termín kursu 2019/20, Olomouc: pro 2. pololetí zatím nestanoven

  • » Termín kursu 2019/20, Praha: pro 2. pololetí zatím nestanoven

» Další kursy humanitárního práva

Úřad ČČK pořádá i další typy školení v mezinárodním humanitárním právu dle požadavků zájemce (například 8h Kurz humanitárního práva pro ZZS). Školení pořádají i vybrané OS ČČK.


V případě zájmu kontaktujte Úřad ČČK Praha, Rozdělovská 63, 169 00 Praha 6, tel. 251 104 130, e-mail: kurs.mhp@cervenykriz.eu.


Méně o kurzech...*) synonymem je právo válečné, resp. právo ozbrojeného konfliktu,což užíváme spíše směrem k ozbrojeným silám.Sdílet na Facebooku