Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy (IDRL) je jednou z nových součástí mezinárodního práva veřejného. Podobně jako mezinárodní humanitární právo je těsně spojeno s Červeným křížem. Předmětem IDRL je zejména regulace poskytování mezinárodní pomoci při katastrofách mimo místa ozbrojených konfliktů včetně akcí prvotní obnovy.