Standardy poskytování první pomoci

Standardy poskytování první pomoci jsou zásadním materiálem pro její výuku - určují pro jednotlivé stavy ohrožení zdraví či života nejvhodnější postup předlékařské první první pomoci (standard).


Standardy první pomoci byly schváleny ministry zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy a dopravy a spojů jako závazné pro výuku první pomoci laiků na území České republiky.


Za dekádu od prvního vydání Standardů (2002) prodělaly vědecké poznatky i jejich odraz v praxi přirozený vývoj, na který bylo třeba reagovat i v oblasti výuky první pomoci laiků. Po doplňcích stávajících Standardů (2006, 2010) se ČČK rozhodl provést jejich celkovou revizi a u příležitosti Světového dne první pomoci v r. 2012 jejich revidované vydání vyšlo tiskem.


Pravidelně obsah Standardů porovnáváme s vývojem medicínských poznatků. S ohledem na vydání nejnovějších International first aid and resuscitation guidelines publikovaných r.2016 Mezinárodní federací společností ČK&ČP byly Standardy první pomoci vydány v r.2017 zatím v poslední verzi, a to jako elektronická publikace (ke stažení zde; *.pdf, 230 kB).


Standardy nejsou učebnicí, ale metodickým materiálem - souhrnem postupů předlékařské první pomoci, kterým mají být vyučováni laici. Informace o učebnicích první pomoci, které Český červený kříž vydal, můžete nalézt na stránce věnované ediční činnosti ČČK.