VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Vedoucí představitelé Českého červeného kříže

V čele Českého červeného kříže stojí prezident. Úřad ČČK je řízen ředitelem jmenovaným prezidentem ČČK. Kontrolním orgánem je Dozorčí rada ČČK. Bližší informace naleznete na stránce věnované organizační struktuře ČČK.


Prezident Českého červeného kříže Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. Ředitel Úřadu Českého červeného kříže RNDr.Josef Konečný
Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
prezident ČČK
RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK
Poslat email prezidentovi ČČK Poslat email řediteli Úřadu ČČK
I. viceprezident ČČK Ing. Martin Srb, Ph.D.       viceprezident ČČK MUDr. Petr Vlk       předsedkyně dozorčí rady ČČK Ing. Jaroslava Vlčková
Ing. Martin Srb, Ph.D.
I. viceprezident ČČK
      MUDr. Petr Vlk
viceprezident ČČK
      Ing. Jaroslava Vlčková
předs. Dozorčí rady ČČK
Poslat email prvnímu viceprezidentu ČČK       Poslat email druhému viceprezidentovi ČČK       Poslat email předsedkyni dozorčí rady ČČK

Sdílet na Facebooku