Šíření mezinárodního humanitárního práva

ČČK se zabývá šířením mezinárodního humanitárního práva. U zrodu jeho soudobé podoby stál r.1864 Mezinárodní výbor Červeného kříže.


Mezinárodní humanitární právo*) - MHP - reguluje ozbrojené konflikty s cílem je maximálně humanizovat. MHP je souborem norem mezinárodního práva upravujících způsob vedení ozbrojených konfliktů za účelem zmírnění lidského utrpení způsobeného ozbrojeným konfliktem a poskytnutí ochrany vybraným skupinám osob v době ozbrojeného konfliktu, a to především těm, které se přímo neúčastní boje nebo z něj byly vyřazeny (v důsledku nemoci, zranění či zajetí).


Základním kodexem norem mezinárodního humanitárního práva jsou Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů (z r.1949) a jejich dodatkové protokoly (z r.1977 a 2005). Smluvními stranami Ženevských úmluv jsou všechny suverenní státy světa.


Seznámit se s MHP můžete na několika úrovních. Možné pořadí je následující:


Prezentace MHP
» zvětšit prezentaci

Video Mezinárodní humanitární právo v kostce

Dále by Vás mohlo zajímat:


Kursy humanitárního práva

Úřad ČČK Praha uskutečňuje vzdělávací program pro pedagogické pracovníky: Základy mezinárodního humanitárního práva (se zaměřením na šíření mezinárodního humanitárního práva) podle akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 28292/2017-2-1062


Školení v rozsahu 25 hodin je určeno pedagogickým pracovníkům (především učitelům základních a středních škol) a ostatním zájemcům z řad veřejnosti, zdravotníků, ozbrojených sborů, žurnalistů, HZS, ČČK a dalším. Uspořádat můžeme i kurzy jiného rozsahu.


Přihlášky přijímá a bližší informace poskytne: Úřad ČČK Praha, Rozdělovská 63, 169 00 Praha 6, tel. 251 104 216, e-mail: kurs.mhp@cervenykriz.eu.Ikona dokumentu PDF Informace o kurzu mezinárodního humanitárního práva + přihláška.

*) synonymem je právo válečné, resp. právo ozbrojeného konfliktu,což užíváme spíše směrem k ozbrojeným silám.Sdílet na Facebooku