VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

1919 - 2019: Sto let Československého a Českého červeného kříže

Dne 6. února 2019 uplyne 100 let od založení Československého červeného kříže - přímého předchůdce současného ČČK. Tento den před jedním stoletím vyslovil prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval Alici Masarykovou.


Ačkoli Červený kříž působí na našem území již od roku 1868 [+], teprve vznik republiky Československé jako suverenního státu umožnil vznik ČSČK jako samostatné národní společnosti. ČSČK tak byl chápán jako jeden z atributů československé státnosti. Těšil se proto široké podpoře československé veřejnosti, pro kterou realizoval široký sociální a zdravotní program. Spolu s Československem zažíval ČSČK nejen vzestupy, ale také pády.


Připomínkou tohoto významného výročí historie Červeného kříže i československého a českého státu je například:

  • ».Reprezentační ples ČČK - 8. února 2019 v Praze na Žofíně;
  • ».Slavnostní shromáždění ke 100.výročí ČSČK - 7. května 2019 v Praze na Žofíně;
  • ».představení publikace Století s Červeným křížem - 7. května 2019 v Praze na Žofíně (obálka);
  • ».pamětní stříbrná mince vydaná ČNB.

Věříme, že 100. výročí bude pro ČČK impulsem k dalšímu rozvoji jeho humanitárních činností a pro naši veřejnost impulsem k další podpoře jeho aktivit.


» V nejbližší době spustíme speciální portál věnovaný uplynulému "století s Červeným křížem" «


Sdílet na Facebooku