Pátrací služba ČČK

Jednou z činností, jejíž prostřednictvím přicházejí občané do kontaktu s Českým červeným křížem, je tzv. pátrací činnost, kterou provádí Odbor pátrací služby Úřadu ČČK. Legální oprávnění této činnosti zaměřené na ochranu a pomoc osobám postiženým ozbrojenými konflikty je zakotveno v 36 článcích Ženevských konvencí a v Dodatkových protokolech z r. 1977. Pátrací činnost velice úzce souvisí se vznikem hnutí Červeného kříže spojeného s myšlenkou odstranění nebo zmírnění fyzického utrpení. Pátrací služba rozvíjí tuto původní myšlenku s cílem odstranit psychické strádání lidí, kteří v důsledku válečných událostí, nebo za jiných závažných okolností, ztratili spojení se svými nejbližšími.


Pátrací služba ČČK provádí především tyto činnosti:

 • » pátrání po osobách, se kterými bylo přerušeno spojení v důsledku válečných událostí, vnitřních konfliktů nebo přírodní katastrofy
 • » pátrání po místě pobytu blízkých příbuzných, s nimiž byl přerušen kontakt ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů
 • » zprostředkování korespondence mezi členy rozdělených rodin v případě, že v oblasti konfliktu nefungují běžné komunikační prostředky
 • » získání potvrzení o době zajetí a pobytu v koncentračních táborech a na nucených pracích potřebné k uplatnění různých nároků
 • » pátrání po hrobech vojáků padlých ve válečných konfliktech.

Při své činnosti pátrací služba spolupracuje s:

 • » národními společnostmi Červeného kříže a Červeného půlměsíce na celém světě, podle udání země pobytu hledané osoby
 • » Mezinárodní pátrací službou v Arolsenu v SRN, kde jsou uloženy téměř veškeré dochované dokumenty související s perzekucí za 2.světové války
 • » Ústřední agenturou pro pátrání a ochranu, která je součástí Mezinárodního výboru Červeného kříže v Ženevě
Video o činnosti Pátrací služby Červeného kříže
 • » centrální evidencí obyvatel, státními archivy a místními úřady, při nejrůznějším pátrání na našem území.

Pátrací služba ČČK nemůže:

 • » sdělit adresu hledané osoby bez jejího souhlasu
 • » zahájit pátrání bez poskytnutí dostatečných údajů o hledané osobě (nezbytně nutné jsou alespoň tyto základní údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, poslední známá adresa v zemi pátrání a datum přerušení spojení)
 • » provádět pátrání týkající se právních záležitostí (dědictví, restituce, neplacení výživného, určení otcovství, doručení soudních rozhodnutí apod.)
 • » pomáhat při uplatňování nároků na výživné nebo jiných požadavků právního charakteru
 • » zaručit kladný výsledek pátrání.

O bližší informace si můžete napsat na adresu Pátrací služby ČČK.