VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Stanovy Českého červeného kříže

Stanovy Českého červeného kříže upravují obecné náležitosti ČČK jako sídlo, působnost, znak, poslání a úkoly ČČK. Dále upravují vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, organizační strukturu, osoby oprávněné jednat jménem organizačních jednotek... Je zde ošetřeno i hospodaření s majetkem ČČK a kontrola.


Zde si můžete Stanovy ČČK stáhnout


Ikona dokumentu PDF Stanovy Českého červeného kříže

Ověřený výtisk Stanov ČČK je uložen ve sbírce listin Městského soudu v Praze [dálkový přístup]