VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Učebnice pro zdravotníky zotavovacích akcí právě vychází

Pro účastníky svých kurzů první pomoci i pro ostatní zájemce vydává Český červený kříž řadu učebnic.


Jednou z nich je i Zdravotník zotavovacích akcí kolektivu autorů (MUDr.J.Hornych, MUDr.V.Jukl†, Doc.Dr.M.Jukl, MUDr.R.Juklová, MUDr.J.Kaufman a Doc.Dr.H.Podstatová,DrSc.) pro zdravotníky zdravotníky na zotavovacích akcích, školách v přírodě a jiných podobných akcích pro děti, kteří mají nabýt příslušnou kvalifikaci dle zákona o ochraně veřejného zdraví.


Obsahem knihy je nejen rozsáhlá kapitola věnovaná první pomoci, včetně záchrany tonoucích, ale i část věnovaná o somatologii, kapitola základů hygieny a epidemiologie včetně nezbytné legislativy zotavovacích akcí a rovněž i kapitoly věnované práci zdravotníka, zdravotnické dokumentaci a etice zdravotníka. Součástí učebnice je i stručné pojednání o Červeném kříži a mezinárodním humanitárním právu.


Autoři učebnici pravidelně aktualizují, aby odpovídala současnému poznání v oblasti medicíny i platné legislativě. V letošním roce, mimo jiné v návaznosti na nové International first aid and resuscitation guidelines, vydané r. 2016 Mezinárodní federací ČK&ČP, tak vychází již 8. vydání Zdravotníka.


Kniha bude k dispozici bude na Oblastních spolcích ČČK, kam je právě distribuována, účastníci kurzů se s ním tak budou moci brzy seznámit.


» Nahlédněte do učebnice Zdravotník zotavovacích akcí!


Autorem ilustrací je, stejně jako v 7.vydání, M. Zach.