VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Mileniáni mají válečnou katastrofu za pravděpodobnou, válka musí mít limity

Mileniáni mají válečnou katastrofu za pravděpodobnou, válka musí mít limity

„Mileniáni“ (tj. dospělí ve věku 20–35 r.) vnímají válečnou katastrofu během svého života jako reálnou možnost. Většina z nich se domnívá, že to, že v příštím desetiletí k jaderné válce dojde, je pravděpodobnější, než varianta opačná.


V loňském roce proběhl výzkum Mezinárodního výboru Červeného kříže "Mileniáni a válka" v 16 zemích (v polovině z nich byl mír, ve druhé válka), který měl zjistit názory mileniánů na válku, budoucnost způsobů válčení a na hodnoty, na nichž je založeno mezinárodní humanitární právo, jako např. mučení bojovníků nepřítele. Na otázky odpovídalo 16 tisíc mladých.


Výsledky průzkumu ukazují, že mladí jsou z budoucnosti nervózní a že zvýšené celosvětové napětí tyto obavy prohloubí.


Je povzbuzující, že 74 % také věří, že válkám se lze vyhnout, a téměř stejný počet (75 %) si myslí, že mají být stanoveny limity pro způsob vedení válek.


Celkem 84 % mladých nepokládá použití jaderných zbraní za žádných okolností za přípustné.


Celkově 4 z 5 respondentů pokládají existenci jaderných zbraní za hrozbu lidskosti, 64 % uvedlo, že státy držící jaderné zbraně by je měly zlikvidovat. Méně než polovina (49 %) pokládá jaderné zbraně za efektivní nástroj odstrašení.


Průzkum ukázal jasně jednu věc: prožitá válečná zkušenost způsobuje, že lidé válku nenávidí. V Sýrii uvedlo 98 % dotázaných, že použití jaderných zbraní není nikdy přípustné; 96 % si totéž myslí o zbraních chemických a rovněž 96 % o biologických; podle 85 % má být zajatým bojovníkům umožněn kontakt s jejich blízkými. U těchto čtyř otázek to byla nejvyšší procenta ze všech zkoumaných zemí.


Lidé ze zemí zasažených válkou jsou více přesvědčeni o tom, že v budoucnu bude válek méně či zcela vymizí, než lidé žijící v míru (46 % proti 30 %). 69 % ukrajinských respondentů věří, že na Ukrajině válka skončí do pěti let.


Ohledně budoucího konfliktu 36 % respondentů uvedlo, že autonomní drony a roboti (tj. takové, které nejsou řízeny lidmi) zvýší počet civilních obětí, zatímco 32 % se domnívá, že civilní ztráty naopak sníží, zbytek si myslí, že jejich použití civilní ztráty nezmění.


Zajímavé zjištění se týká i znalosti MHP – 54 % respondentů již o Ženevských úmluvách slyšelo (v Sýrii dokonce 81 %), zatímco 42 % nikoli. Na otázku, zda existence Ženevských úmluv snižuje utrpení během válek, odpovědělo kladně 54 %, naproti tomu 36 % respondentů si myslí, že tento vliv nemají.


Rozhovor s některými respondenty

Ikona dokumentu PDF Výtah z výsledků průzkumu - Informace ČČK z 17.01.2020

Ikona dokumentu PDF Plný text výsledků průzkumu MILLENNIALS ON WAR [EN]