VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Koronavirus - předcházejme šíření nákazy

Prevence COVID 19
» zvětšit/stáhnout «

Červený kříž je od samého počátku aktivní v těch zemích, kde je jeho činnosti třeba jako doplňku k úsilí státních orgánů zvládnout epidemii nemoci COVID-19 způsobené novým coronavirem SARS-CoV-2, která má v naprosté většině případů průběh lehký, avšak - zejména u oslabených jedinců - někdy může vyústit v závažný stav, např. virového zánětu plic, který může být i smrtelný.


Český červený kříž je zapojen na základě požadavků ústředních orgánů a potřeb v místě působení oblastních spolků.


Základní opatření k omezení šíření nemoci jsou stejná, jako u jiných tzv. respiračních onemocnění, u nichž je původce onemocnění uvolňován do okolí drobnými kapénkami hlenů či slin infekčního jedince, zejména při kašli či kýchání, ale i např. během mluvení. Tyto infekční částice může vdechnout další osoba (vnímavý jedinec), ale kapénky s "infekčním nábojem" velmi často ulpí na nejrůznějších předmětech, kde mohou být infekční i několik desítek hodin, a odtud se hlavně například prostřednictvím rukou mohou dostat do očí, nosu či úst vnímavého jedince, který se takto může nakazit.


Opatřeními jsou opatření stanovená orgány ochrany veřejného zdraví, tedy karanténa v případě osob, které se mohly dostat do kontaktu s nákazou, izolace osob nakažených od zdravých osob.


U všech osob v populaci pak zejména a především zvýšený důraz na zásady osobní hygieny - tedy hlavně pravidelné mytí rukou (postačuje běžné mýdlo a teplá voda, po dobu cca 30-40 sec.; tento virus ničí všechny běžné desinfekční prostředky), vyvarování se zbytečných kontaktů s dalšími osobami (větší množství lidí; pokud člověk nekašle, je za bezpečnou zónu pokládána vzdálenost větší, než 2 m), cest do míst výskytu infekce, a v případě kašle či kýchání jeho směřování do kapesníku či rukávu, resp. vzdálení se z okolí kašlajícího jedince.


Nos a ústa bychom si měli na veřejnosti krýt třeba i improvizovaně textilií nebo ochranou pomůckou. Vyvarujme se také doteků rukou obličeje.


Součástí naší kampaně je portál Zvládneme to společně: zvladnemeto.cervenykriz.eu. Shrnuje odborně prověřené stručné informace, které naši dobrovolníci aktivně šíří v prostředí sociálních sítí. Informace, které neznáme, totiž nemohou pomoci... Navštivte jej!


A 21.3.2020 zahájila projekce instruktážních videjí Modrý kód a ČČK osvětou proti koronaviru vzniklých ve spolupráci s FTV Prima.


Červený kříž a COVID 19
Třídící stan ČČK - nemocnice v Ústní n.Labem

Dárcovství krve a koronavirus: Krev je potřeba i v době epidemie. Další podmínky pro dárce krve zde.


Český červený kříž doporučuje všem občanům respektovat pokyny a doporučení orgánů ochrany veřejného zdraví a rozhodnutí státních orgánů, jak jsou např. dostupná na stránkách ministerstva zdravotnictví.


Můžeme konstatovat, že jsou naprosto v souladu s obecnými epidemiologickými zásadami a doporučeními Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.


Chránite tím zdraví své i zdraví svého okolí. Nákaza tohoto typu není jen individuální záležitostí konkrétního jedince, ale jejímu rozšíření ve společnosti lze předejít jen respektováním uvedených opatření a zásad.


Zdraví lidé by měli dále mít dostatečný příjem tekutin a vitamínů (ovoce, zelenina) a za dobrého počasí se věnovat individuálním vycházkám do přírody, neměli by naopak vyhledávat katastrofické zprávy a stresovat se.


Pro nákup potravin se seniorům doporučuje využít dobu 8.00-10.00, kdy do obchodů s potravinami nemají přístup osoby mladší 65 let.


Kontakt (dobrovolníci, nabídky spolupráce, ap.): ústředí ČČK Praha, oblastní pobočky ČČK.


Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK ze dne 19.03.2020

» Základní opatření proti nákaze - Moje rouška chrání tebe - Co v případě nemoci? - Karanténa


 

» Časté a důkladné mytí rukou - Jak kašlat? - Odstup mezi lidmi - Nevycházet - Být v kontaktu