VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Koronavirus - předcházejme šíření nákazy

   25.09.2020: Zahajujeme kurzy Pomáhám pečovat - pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál u lůžka nemocného, který v případě nepříznivého vývoje epidemie covid-19 bude vypomáhat profesionálním zdravotníkům v nemocnicích. Pomozte odlehčit zdravotnickému systému »více«       25.09.2020: Zahajujeme kurzy Pomáhám pečovat - pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál u lůžka nemocného, který v případě nepříznivého vývoje epidemie covid-19 bude vypomáhat profesionálním zdravotníkům v nemocnicích. Pomozte odlehčit zdravotnickému systému »více«       25.09.2020: Zahajujeme kurzy Pomáhám pečovat - pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál u lůžka nemocného, který v případě nepříznivého vývoje epidemie covid-19 bude vypomáhat profesionálním zdravotníkům v nemocnicích. Pomozte odlehčit zdravotnickému systému »více« 

   25.09.2020: Zahajujeme kurzy Pomáhám pečovat - pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál u lůžka nemocného, který v případě nepříznivého vývoje epidemie covid-19 bude vypomáhat profesionálním zdravotníkům v nemocnicích, dále v sociálních zařízeních. Pomozte odlehčit zdravotnickému systému. Více na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu       25.09.2020: Zahajujeme kurzy Pomáhám pečovat - pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál u lůžka nemocného, který v případě nepříznivého vývoje epidemie covid-19 bude vypomáhat profesionálním zdravotníkům v nemocnicích, dále v sociálních zařízeních. Pomozte odlehčit zdravotnickému systému. Více na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu       25.09.2020: Zahajujeme kurzy Pomáhám pečovat - pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál u lůžka nemocného, který v případě nepříznivého vývoje epidemie covid-19 bude vypomáhat profesionálním zdravotníkům v nemocnicích, dále v sociálních zařízeních. Pomozte odlehčit zdravotnickému systému. Více na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu Děkujeme 

Prevence COVID 19
» zvětšit/stáhnout «

Uvědomujme si stálé nebezpečí covid-19 a řiďme se platnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, ale také obecnými hygienickými doporučeními - dbejme všichni dále zásad osobní hygieny (mytí rukou!) a omezme možné kontakty s nákazou, roušky nosme tam, kde je to povinné, ale i jindy, např. ve společnosti více lidí. Často větrejme. Chovejme se rozumně, riziko je tu stále s námi.


Pamatujme na zásadu 3 R: Ruce - Roušky - Rozestupy

Tyto jednoduché zásady mohou ochránit Vás i Vaše okolí. Bez nich jsou naopak všechny ostatní protiepidemická opatření neúčinná!

V případě ochrany dýchacích cest používejte roušky správně - zakrytá musí být nejen ústa, ale i nos. Dále s nimi správně zacházejte - jednorázově neužívejte opakovaně, textilní mezi použitími vždy vyperte. S použitými rouškami zacházejte jako s potenciálně infekčním materiálem! Respirátory používejte výhradně bez výdechového ventilu!


Roušky uchovávejte tak, aby se před použitím neznečistily - nenoste je na předloktí či jinak volně - můžete z nich pak vdechnout různé choroboplodné zárodky. Totéž platí o šátcích či šálech.


Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK ze dne 07.10.2020: Protiepidemická opatření je nutné dodržovat!

Ikona dokumentu PDF Jak vyzrát na COVID-19? Praktické rady, jak předcházet onemocnění

» Krevní plazma uzdravených může pomoci nemocným

Prodělali jste covid-19? Vaše krev může obsahovat protilátky, které lze využít k léčbě nemocných. Zvažte dárcovství Vaší krevní plazmy!


» Krev je stále potřeba

Transfúzní stanice stále odebírají krev - i za nouzového stavu. Nemocnice ji stále potřebují. Pokračujte v dárcovství krve!


» Pomáhám pečovat

Od 25.09.2020 jsme zahájili nábor dobrovolníků, kteří mají zájem nechat se proškolit v základech péče o nemocného na lůžku. Tento personál budou moci v případě nepříznivého vývoje epidemie covid-19 využít nemocnice či zařízení sociální péče, aby mohl jejich profesionální zdravotnický personál pečovat o více pacientů a nedošlo tak k zahlcení zdravotnických zařízení. Pomůžete pečovat?


Informace & přihláška do kurzu: zvladnemeto.cervenykriz.eu


Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK ze dne 25.09.2020

» ČČK podpoří armádu při pomoci ve zdravotnictví a sociálních službách

Od 16.11. do 11.12.2020 vyškolí ČČK 500 vojáků z povolání v základech péče o nemocného na lůžku. Na základě usnesení vlády budou tito vojáci vypomáhat profesionálnímu personálu ve zdravotnických a sociálních zařízeních.


Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK ze dne 12.11.2020Dnem 18.05.2020 skončil I. nouzový stav vyhlášený kvůli epidemii Covid-19. Následující text tak odráží stav k tomuto datu.


Červený kříž je od samého počátku aktivní v těch zemích, kde je jeho činnosti třeba jako doplňku k úsilí státních orgánů zvládnout epidemii nemoci COVID-19 způsobené novým coronavirem SARS-CoV-2, která má v naprosté většině případů průběh lehký, avšak - zejména u oslabených jedinců - někdy může vyústit v závažný stav, např. virového zánětu plic, který může být i smrtelný.


Český červený kříž je zapojen na základě požadavků veřejné správy a existujících potřeb v místě působení oblastních spolků:

» Covid 19 a pomoc ČČK - to jsou nejen roušky.


A 21.3.2020 zahájila projekce instruktážních videjí Modrý kód a ČČK osvětou proti koronaviru vzniklých ve spolupráci s FTV Prima.


Základní opatření k omezení šíření nemoci jsou stejná, jako u jiných tzv. respiračních onemocnění, u nichž je původce onemocnění uvolňován do okolí drobnými kapénkami hlenů či slin infekčního jedince, zejména při kašli či kýchání, ale i např. během mluvení. Tyto infekční částice může vdechnout další osoba (vnímavý jedinec), ale kapénky s "infekčním nábojem" velmi často ulpí na nejrůznějších předmětech, kde mohou být infekční i několik desítek hodin, a odtud se hlavně například prostřednictvím rukou mohou dostat do očí, nosu či úst vnímavého jedince, který se takto může nakazit.


Opatřeními jsou opatření stanovená orgány ochrany veřejného zdraví, tedy karanténa v případě osob, které se mohly dostat do kontaktu s nákazou, izolace osob nakažených od zdravých osob.


U všech osob v populaci pak zejména a především zvýšený důraz na zásady osobní hygieny - tedy hlavně pravidelné mytí rukou (postačuje běžné mýdlo a teplá voda, po dobu cca 30-40 sec.; tento virus ničí všechny běžné desinfekční prostředky), vyvarování se zbytečných kontaktů s dalšími osobami (větší množství lidí; pokud člověk nekašle, je za bezpečnou zónu pokládána vzdálenost větší, než 2 m), cest do míst výskytu infekce, a v případě kašle či kýchání jeho směřování do kapesníku či rukávu, resp. vzdálení se z okolí kašlajícího jedince.


Nos a ústa bychom si měli na veřejnosti krýt třeba i improvizovaně textilií nebo ochranou pomůckou. Vyvarujme se také doteků rukou obličeje.


Zdraví lidé by měli dále mít dostatečný příjem tekutin a vitamínů (ovoce, zelenina) a za dobrého počasí se věnovat individuálním vycházkám do přírody, neměli by naopak vyhledávat katastrofické zprávy a stresovat se.


Součástí je kampaň #zvladnemeto a pravidelně aktualizovaný portál zvladnemeto.cervenykriz.eu. Co na něm najdete?

  • ».stručné, odborně prověřené informace a rady, jak se chovat, rozdělené do sekcí: zdraví / psychohygiena / užitečné rady / hoaxy,
  • ».pro seniory - Zavoláme zpátky - pokud se cítí osamělí, mohou si popovídat s našimi dobrovolníky,
  • ».pro rodiče - Doučko - potřebujete-li pomoci s vyučováním svých dětí, naši dobrovolníci pomohou.


Dárcovství krve a koronavirus: Krev je potřeba i v době epidemie. Další podmínky pro dárce krve zde.


Český červený kříž doporučuje všem občanům respektovat pokyny a doporučení orgánů ochrany veřejného zdraví a rozhodnutí státních orgánů, jak jsou např. dostupná na stránkách ministerstva zdravotnictví.


Můžeme konstatovat, že jsou naprosto v souladu s obecnými epidemiologickými zásadami a doporučeními Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.


Chránite tím zdraví své i zdraví svého okolí. Nákaza tohoto typu není jen individuální záležitostí konkrétního jedince, ale jejímu rozšíření ve společnosti lze předejít jen respektováním uvedených opatření a zásad.


Protiepidemická opatření jsou úspěšná a zachránila v ČR řadu životů. Je však potřeba, aby je všichni i nadále dodržovali (včetně roušek) a chránili tak nejen zdraví své, ale i druhých. Jen tak můžeme epidemii zvládnout s minimálními ztrátami.


Kontakt (dobrovolníci, nabídky spolupráce, ap.): ústředí ČČK Praha, oblastní pobočky ČČK.


Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK ze dne 09.04.2020

Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK ze dne 02.04.2020

Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK ze dne 19.03.2020


».Podpořit pomoc ČČK: 333999/2700 v.s. 2003 | daruj on-line | QR    platba» Základní opatření proti nákaze - Moje rouška chrání tebe - Co v případě nemoci? - Karanténa


 

» Časté a důkladné mytí rukou - Jak kašlat? - Odstup mezi lidmi - Nevycházet - Být v kontaktu